Věc T-413/17 INTP: Usnesení Tribunálu ze dne 2. října 2018 – Karl Storz v. EUIPO (3D) „Řízení – Výklad rozsudku – Ochranná známka Evropské unie – Zpětvzetí přihlášky k zápisu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“