Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1274 z 1. júla 2020, ktorým sa stanovuje paušálne zníženie cla na dovoz ciroku z tretích krajín do Španielska