Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1274 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí