Věc T-781/17: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2017 – Kraftpojkarna v. Komise