KIRJALLINEN KYSYMYS E-0142/00 esittäjä(t): Roberta Angelilli (UEN) komissiolle. Euroopan kehitysrahaston rahoittamaa Addis Abeban tieverkon kunnostusta koskevan tarjouskilpailun selventäminen.