Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet) (Text s významem pro EHP.)