Kommissionens förordning (EG) nr 1245/2003 av den 11 juli 2003 om fastställande av sortgrupper av hög kvalitet som undantas från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak för skörden 2003