Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená dne 12. října 2017 odvolací komisí lichtenštejnského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) ve věci Edmund Falkenhahn AG v. lichtenštejnský Úřad pro dohled nad finančními trhy (Věc E-9/17)