Věc C-675/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. prosince 2016 společností Guccio Gucci SpA proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 11. října 2016 ve věci T-461/15, Guccio Gucci SpA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)