Lieta C-76/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 8. februārī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland, kuru pārstāv Umweltbundesamt