Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9875 — BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) (Text s významom pre EHP) 2020/C 372/02