Sprawa C-214/19 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 września 2020 r. – achtung! GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Charakter opisowy – Brak]