Věc C-214/19 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. září 2020 – achtung! GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) – Rozlišovací způsobilost – Neexistence“)