Písemný dotaz E-005475/11 Bendt Bendtsen (PPE) Komisi. Požadavky týkající prasnic chovaných ve výběhu od roku 2013