Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA III - Institucionální a finanční ustanovení#KAPITOLA II - ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ#Oddíl 1 - Evropský parlament#Článek 109