Písemný dotaz E-8752/10 John Stuart Agnew (EFD) Komisi. Systém elektronického označování ovcí