Písemný dotaz E-2082/08 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisi. Požáry a opětné zalesňování