Písemný dotaz E-2374/08 Roberto Musacchio (GUE/NGL) Komisi. Nařízení radnice v Azzannu