Sdělení Komise – Pokyny – Doklad o zákonném nabytí živých zvířat druhů zařazených do přílohy B a potřebné písemné důkazy