Schriftelijke vraag E-0187/05 van José Ribeiro e Castro (PPE-DE) aan de Commissie. Olie voor voedsel