Písemný dotaz E-5159/09 Nessa Childers (S&D) Komisi. Opatření v souvislosti s usnesením Evropského parlamentu o duševním zdraví