Stanovisko č. 2/2012 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce, článku 311 a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojitosti s článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii) k pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie – KOM(2011) 739, k pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie – KOM(2011) 740, k pozměněnému návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků – KOM(2011) 742, k návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty – KOM(2011) 737, k návrhu nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z – KOM(2011) 738