/* */

Věc T-318/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 8. února 2007 – Bouček v. Komise ( Úředníci — Otevřené výběrové řízení — Nepřijetí k písemnému testu — Opožděné podání spisu uchazeče )