Věc T-229/05: Žaloba podaná dne 15. června 2005 AEPI A.E. proti Komisi Evropských společenství