Písemný dotaz E-011877/11 Andrea Zanoni (ALDE) Komisi. Karcinogenita mobilních telefonů a naléhavost preventivních opatření na úrovni EU