Písemný dotaz E-0172/09 Syed Kamall (PPE-DE) Komisi. Právní předpisy týkající se motocyklů