Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 28 října 1969. # Società "Eridania" Zuccherifici Nazionali a další proti Komisi Evropských společenství. # Spojené věci 10 a 18-68. Eridania a další v. Komise TITJUR