Rozsudek Soudu prvního stupně (sedmého senátu) ze dne 18. prosince 2008.#Pablo Muñiz proti Komisi Evropských společenství.#Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se jednání pracovní skupiny odboru ‚pro celní a statistickou nomenklaturu (strojírenství/různé)‘ Výboru pro celní kodex - Odepření přístupu - Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu.#Věc T-144/05. Rozsudek Soudu prvního stupně (sedmého senátu) ze dne 18. prosince 2008.