Písemný dotaz E-2196/09 Carlo Fatuzzo (PPE-DE) Komisi. Plynoměry v domácnostech