Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št.. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) Besedilo velja za EGP.