Písemný dotaz E-5982/09 Diogo Feio (PPE) Komisi. Úhrada nákladů na ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních jiných členských států