Písemný dotaz E-5816/08 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) a Zita Gurmai (PSE) Komisi. Financování evropských překladatelských domů (pokračování)