Věc C-336/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2009 Polskou republikou proti usnesení Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 10. června 2009 ve věci T-258/04, Polsko v. Komise