Písemný dotaz E-5929/08 Roberto Fiore (NI) Komisi. Stav výdajů ze strukturálních fondů v regionu Abruzzo