Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/68 z dne 25. januarja 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1809 o nekaterih zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 482) (Besedilo velja za EGP)