Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/68 a Comisiei din 25 ianuarie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1809 privind anumite măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 482] (Text cu relevanță pentru SEE)