Písemný dotaz E-1452/09 Maria Badia i Cutchet (PSE) Radě. Péče o děti v pracovním programu českého předsednictví