Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 ( Úř. věst. L 2 ze dne 4.1.2008 )