Регламент (ЕО) № 208/2009 на Комисията от 17 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци