Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011 , hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti