Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. června 2007. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. června 2007.#JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc a The Association of Investment Trust Companies proti The Commissioners of HM Revenue and Customs.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: VAT and Duties Tribunal, London - Spojené království.#Šestá směrnice o DPH - Článek 13 část B písm. d) bod 6 - Osvobození - Zvláštní investiční fondy - Pojem - Vymezení členskými státy - Posuzovací pravomoc - Meze - Uzavřené investiční fondy.#Věc C-363/05.