Písemný dotaz P-8542/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Komisi. Daň z finančních transakcí