Rozhodnutí Komise ze dne 22/12/2008 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5405 - HARGREAVES / EVONIK / JV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)