Rectificare la avizul din Jurnalul Oficial în cauza T-45/19 (JO C 122, 1.4.2019)