Pranešimo apie bylą T-45/19 Oficialiajame leidinyje pataisymas (OL C 122, 2019 4 1 d.)