Oikaisu virallisessa lehdessä julkaistuun tiedonantoon asiassa T-45/19 (EUVL, C 122, 1.4.2019)