Euroopa Liidu Teatajas kohtuasja T-45/19 kohta avaldatud teatise parandus (ELT C 122, 1.4.2019)