Věc T-277/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. května 2009 — Omnicare v. OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OMNICARE — Starší národní obrazová ochranná známka OMNICARE — Zamítnutí žádosti o navrácení do původního stavu )