2007/340/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz