Písomná otázka E-1256/06 Georgios Karatzaferis (IND/DEM) Komisii. Problémy pri výstavbe verejných budov v Grécku